Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

Polityka Prywatności Lombard-dk.pl

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu serwisu Lombard-dk.pl

Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności.

Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Lombard-dk.pl, powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lombard-dk Sylwia Deka  z siedzibą w Końskich ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16,  NIP: 658-171-23-42, Regon:        260348411

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez serwis Lombard-dk.pl, wykonania zawartej przez Państwa z Lombard-dk Sylwia Deka  umowy o świadczenie usług ,   a także wykonania ciążących na Lombard-dk Sylwia Deka  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.


PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.